Martin Farkaš

Aktívnemu fotografovaniu sa venuje už dlhé roky. Vo svojich začiatkoch sa venoval rôznym žánrom fotografie, avšak postupom času mu najviac učarovalo fotografovanie voľnej prírody. Práve v tomto smere sa začal cielene vzdelávať a skúšať rôzne fotografické postupy. Nadobudnuté skúsenosti ochotne odovzdáva v odborných článkoch a na foto kurzoch. Pri fotografovaní prírody sa snaží vymaniť z encyklopedických snímok a do fotografie vniesť zaujímavé svetlo, dynamiku a zachytiť zviera v tom správnom okamihu.
Martin Farkaš

Kurzy

zoznam dlaždice

Pri fotografovaní v prírode môže fotograf naraziť na množstvo úskalí. Jedným z nich môže byť výber vhodnej lokality. Nevhodne zvolené miesto...

Fotografovanie zvierat v mestách prináša niečo unikátne. Pri poobednej kávičke na terase v kaviarničke a s fotoaparátom v ruke, si môžete poriadiť...

Články

Neboli nájdené žiadne články