Pixlr Editor: online program na úpravu fotiek

Predstavenie programu na úpravu fotiek – Pixlr

Pokiaľ patríte medzi fotografov, ktorí pri úprave svojich fotiek preferujú program Adobe Photoshop, pravdepodobne sa vám Pixlr bude páčiť aj napriek tomu, že neobsahuje všetky funkcie, na ktoré ste si vo Photoshope zvykli. Aj keď sa jedná len o online program na úpravu fotiek, ktorý beží vo vašom webovom prehliadači a je navyše zadarmo, ponúka skutočne veľa kvalitných funkcií.

Užívateľské rozhranie, rozloženie panelov a väčšina nástrojov aj nastavení je takmer identická s Photoshopom, ak tento komplexný program aspoň trochu ovládate, budete sa v Pixlr veľmi slušne orientovať. Ak preferujete skôr program typu Adobe Lightroom, vyskúšajte si prácu v Polarr Online Photo Editor 3, ktorý sa zasa veľmi podobá práve na tento program.

Pre tých z vás, ktorí Photoshop ani Lightroom neovládajú, a napriek tomu by radi skúsili prácu v programe na úpravu fotiek, ponúkame krátke predstavenie programu Pixlr spolu s popisom jeho hlavných nástrojov a funkcií.

Úprava fotiek v češtine

Hneď na začiatok je treba spomenúť veľkú výhodu programu, ktorou je možnosť zmeny jazyka – všetky paletky a menu tak môžete mať napríklad po česky. Po zmene jazyka, ktorú vykonáte v hornom menu 'Language' tak bude práca s programom omnoho zrozumiteľnejšia aj pre užívateľov, ktorí niektorým anglickým výrazom nerozumejú.

Hlavný panel nástrojov

Každá fotka vyžaduje iný typ úpravy, a rôzne úpravy si vyžadujú aj rôzne nástroje. Práve hlavný panel v ľavej časti obrazovky je miesto, kde nájdete všetky nástroje usporiadané podľa účelu ich použitia: vo vrchnej časti nástroje na orez a selekciu, nasledujú nástroje na kresbu a maľovanie, v strede panelu nástroje na retuš a úpravu fotiek a dole zasa nástroje textu a zobrazenia.

Hlavný panel nástrojov programu Pixlr

Nástroje na orez a selekciu

Orez – oreže vašu fotografiu na požadovaný rozmer.
Posun – posunie časť fotografie alebo novú vrstvu.
Výber – vytvorí obdĺžnikovú alebo kruhovú selekciu.
Laso – vytvorí selekciu podľa toho, aký tvar lasom nakreslíte.
Snímacia palička – podľa miesta na vašej fotke, na ktoré kliknete, automaticky vytvorí selekciu s určitým rozsahom.

Nástroje na kresbu a maľovanie

Ceruzka – slúži na dokresľovanie (čiar, poznámok) do fotky, štandardne má tenký tvrdý hrot.
Štetec – slúži na maľovanie do fotky, šandardne má hrubší mäkký hrot.
Guma – ak niečo nakreslíte do novej vrstvy, pomocou gumy to môžete zmazať.
Výplň farbou – podľa miesta na vašej fotke, na ktoré kliknete, vyplní farbou určitú časť vašej fotografie.
Prechod – vytvorí na fotke lineárny alebo kruhový prechod z jednej farby do druhej podľa toho, aké farby si zvolíte.
Klonovanie – vezme časť fotky a duplikuje (klonuje) ju na iné miesto, nástroj má kruhový tvar.
Nahradenie farby – nahradí farbu v upravovanej časti fotky farbou z vášho vzorkovníka, pričom nechá všetko ostatné bezo zmeny (tiene, svetlá..).
Kreslenie – pomocou tohoto nástroja môžete do fotky dokresľovať farebné alebo čiernobiele objekty rôznych tvarov, napr. štvorce a obdĺžniky s ostrými aj zaoblenými hranami, kruhy alebo linky.

Nástroje na retuš a úpravu fotiek

Rozostrenie – nástroj na lokálne rozostrenie obrazu. S nástrojom prejdite po tej časti fotky, ktorá má byť rozostrená.
Doostrenie – nástroj na lokálne zaostrenie obrazu. Funguje rovnako, ako rozostrenie.
Rozmazanie – podobá sa efektu vodových farieb rozpíjajúcich sa na papieri, smer rozmazania si definujete sami.
Špongia – lokálne pridá alebo naopak odoberie saturáciu (farebnosť) z vašej fotky.
Zosvetlenie – zosvetlí časť vašej fotky.
Stmavenie – stmaví časť vašej fotky.
Redukcia červených očí – nástroj využijete na odstránenie červeného odlesku v očiach.
Retušovanie – podobne ako klonovanie sa aj retušovanie používa pri odstraňovaní nečistôt alebo neželaných drobností na fotografii. Jednoducho nástrojom prejdite po časti fotky, na ktorú chcete retuš aplikovať, o zvyšok sa postará automatika.
Rozšírenie – nafúkne a rozšíri časť fotografie, na ktorú kliknete.
Zúženie – zúži a zmenší časť fotografie, na ktorú kliknete.

Nástroje textu a zobrazenia

Výber farby – kliknutím na ktorúkoľvek časť fotky naberiete s pomocou tohoto nástroja farbu, ktorá sa tam nachádza.
Textový nástroj – s pomocou tohoto nástroja môžete do vašej fotografie doplniť text.
Ruka – kliknutím a potiahnutím posúvate vašu fotku po obrazovke ktorýmkoľvek smerom.
Priblíženie obrazu – pomocou lupy si obraz prilížite alebo naopak oddialite podľa potreby.

Paletky v pravej časti obrazovky

Vpravo sa nachádzajú informčné paletky, ktoré sú rovnako dôležité ako hlavný panel nástrojov: ich úlohou jet totiž informovať o zmenách, ktoré sa na fotke udiali. V programe Pixlr sú k dispozícii tri informačné palety, konkrétne sa jedná o Navigator, Layers a History.

Paletky programu Pixlr v pravej časti obrazovky

Navigator – zobrazuje malý náhľad vašej fotografie spolu s užitočnými číselnými informáciami.
Layers – slúži na prácu s vrstvami. V tejto paletke môžete pridávať nové prázdne vrstvy, v ktorých môžete napríklad maľovať, alebo písať text.
History – ukazuje posledných 15 úprav, ktoré ste na fotke vykonali. Kliknutím na niektorú z úprav sa vrátite do stavu, v ktorom sa vaša fotka vtedy nachádzala.

Vrchné menu

Vo vrchnom menu nájdete množstvo dôležitých funkcií, ktoré by nebolo možné zobraziť formou nástrojov alebo paletiek. Program Pixlr v menu skrýva rôzne funkcie, ktoré sú zoskupené do kategórií podľa účelu ich použitia.

Vrchné menu v programe Pixlr

Kategórie sú zoradené nasledovne:

– práca so súborom a správa účtu (File)
– kopírovanie a transformácie obrazu (Edit)
– zmena veľkosti fotky, rotácia fotky, orez (Image)
– práca s vrstvami a maskami (Layer)
– farebné a tonálne úpravy fotky (Adjustment)
– pridávanie efektov (Filter)
– voľba zobrazenia a veľkosti priblíženia (View)
– zmena jazyka menu a ovládacích prvkov (Language)
– nápoveda (Help)

Link na program: Pixlr Editor

Páčil sa vám tento článok?
Komentáre
Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásený.
  1. Odoslať