Kompozícia #1 - čo je kompozícia a kompozičné princípy

Kompozícia vo fotografii

Každý z nás by určite chcel vytvárať krásne a zaujímavé fotografie, ktoré budú nielen pekné, ale ktoré zároveň zachytia atmosféru fotografovaného miesta alebo objektu tak, aby sme si na ňu vedeli spomenúť aj po mnohých rokoch.

Kľúčom k takýmto fotografiám je v prvom rade zvládnutie technických princípov fotografovania: čas, clona, ISO a samozrejme svetlo. Okrem ovládania týchto princípov však na dobrú fotografiu potrebujeme aj estetické vnímanie usporiadania prvkov v zábere, súhrnne nazývané ako kompozícia. Kompozícia je dôležitá pri všetkých žánroch fotografie a jej princípy využijeme rovnako pri fotení s malým kompaktným fotoaparátom, smartfónom alebo s drahou profesionálnou zrkadlovkou.

Náš seriál o kompozícií je určený najmä pre fotografických nováčikov, ale zaujímavé informácie tu môžu nájsť aj mierne pokročilí užívatelia. Asi každý fotograf po zakúpení nového fotoaparátu venuje veľké úsilie tomu, aby sa ho naučil ovládať, skúma a študuje množstvo jeho nových funkcií s cielom dobre ich zvládnuť. Tento postup je správny a dôležitý, chyby v zaostrení, v expozícii, v hĺbke ostrosti alebo v základnom nastavení fotoaparátu môžu výslednú fotografiu úplne diskvalifikovať. Oporúčame preto zoznámiť sa aj s témami, ktoré vysvetlujú všetky základné princípy fotografovania: expozičný čas, clonu, ISO a zároveň ukazujú, ako sa naučiť správne vnímať svetlo.

Napriek tomu perfektná znalosť fotoaparátu a všetkých jeho funkcií nie je zárukou úspechu. Iste už tušíte, že po dostatočnom zoznámení sa s funkciami zrkadlovky treba svoju pozornosť presunúť pred fotoaparát na fotografovanú scénu a aktívne vyhľadávať kompozične zaujímavé prvky. Samozrejme pritiahnuť pozornosť diváka a odkomunikovať pocit alebo emóciu prostredníctvom fotografie nie je vždy jednoduchá úloha, vyžaduje si prax a množstvo experimentov. Pri jej plnení vám preto určite pomôžu základné princípy kompozície, ktoré vám predstavíme v tomto fotokurze.

Čo je kompozícia

Výraz kompozícia sa bežne používa vo všetkých typoch umeleckých a kreatívnych oblastí; od výtvarného umenia, filmu, sochárstva, architektúry, grafického dizajnu, typografie, až po tanec, hudbu alebo dokonca literatúru. Základný význam slova kompozícia je umiestnenie objektov v rámci určitej scény. Doplnkovo sa potom výraz kompozícia používa aj ako označenie pre súborné dielo, autorský výtvor alebo výstavu: najčastejšie v hudbe (hudobná kompozícia), ale napríklad aj v tanci alebo sochárstve. V našej sérii sa ale budeme venovať len prvému, základnému významu slova kompozícia.

Čo je fotografická kompozícia

Vo fotografii slovom kompozícia označujeme obsah a usporiadanie prvkov v rámci priestoru záberu. To znamená, že súčasťou kompozície je úplne všetko, čo sa v našom zábere nachádza – teda nielen jednotlivé objekty, ale napríklad aj ich farby, svetlosť alebo povrchová textúra. Všetky tieto veci majú vplyv na výslednú kompozíciu a určujú, či bude naša fotografia len obyčajný 'výstrel od boku', alebo majstrovské dielo.

Usporiadanie prvkov na scéne potom môžeme meniť buď pohybom fotografovaných objektov (napríklad posúvaním ľudí na scéne) alebo zmenou svojej vlastnej pozície. Napríklad, kým pri portréte máme možnosť vytvoriť si scénu podľa vlastných predstáv presúvaním fotografovaných ľudí tak, aby sme dosiahli čo najlepšiu kompozíciu, v prípade fotografovania krajiny musíme takúto ideálnu kompozíciu hľadať pomocou svojho vlastného pohybu. Dnes sú už štandardom objektívy s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou, teda zoomové objektívy a tie nám tento proces ešte viac zjedodušujú.

Samotné slovo kompozícia je odvodené z latinského "compositio" - kompozícia, dohoda, zhoda, súhlas, a z jemu blízkeho latinského slova "compositus" - disciplinovaný, hodiaci sa ku niečomu.

Ak sa nad touto definíciou zamyslíme tak zistíme, že správna kompozícia je vlastne súlad alebo zhoda prvkov v rámci zvoleného priestoru. Voľnejšie povedané: je to vtedy, keď na fotografii funguje všetko tak, ako má.

Hlavnou úlohou dobrej kompozície je sústrediť pohľad diváka na najdôležitejšie súčasti scény v určitom poradí, a toto poradie môže byť niekedy aj veľmi netypické. Dobrá kompozícia môže pomôcť vytvoriť skvelú fotografiu aj z úplne nezaujímavých objektov, naopak zlá kompozícia dokáže úplne zničiť celú fotografiu bez ohľadu na to, aký zaujímavý motív máme pred sebou.

Úvod do fotografickej kompozície sme síce vyčerpali ale hneď ďalšie rady nájdete v pokračovaní nážho seriálu o komponovaní a kompozičných princípoch vo fotografii.

Páčil sa vám tento článok?
Komentáre
Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásený.
  1. Odoslať